Vedtægter

Censorforeningens vedtægter

Censorforeningen blev etableret ved stiftende repræsentantskabsmøde 20.1.2021.

På repræsentantskabsmødet 15.5.2023 blev der foretaget enkelte justeringer af vedtægterne. De gældende vedtægter kan læses her.