Om censorforeningen

Censorforeningens formål er at varetage de universitære censorers og censorkorps' vilkår, herunder faglige og udviklingsmæssige interesser samt rammer og vilkår for censorer og censorformandskaber.

Censorforeningens formål søges bl.a. opnået ved at:

  • Varetage af foreningens interesser på alle niveauer, herunder målrettet samarbejde med og kontakt til universiteter, ministerier og politiske beslutningstagere
  • Arbejde for optimale rammer og vilkår for censorer, censorkorps og censorformandskaber
  • Arbejde for ensartet praksis på tværs af institutionerne
  • Udvikle fælles værktøjer til de enkelte censorkorps
  • Afholde møder, kurser og konferencer m.m. af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter, herunder introduktion til nyvalgte censorformænd
  • Udsende informationer, således at medlemmerne altid er orienteret om foreningens arbejde og synspunkter
  • Servicere de enkelte censorformandskaber bl.a. gennem rådgivning og tilsendelse af fornødne informationer
  • Samarbejde med andre relevante organisationer
  • Deltage i pædagogisk, fagligt og administrativt udviklingsarbejde på centralt plan.

Læs foreningens vedtægter her.