Nyt fra bestyrelsen

Ny censorbekendtgørelse i forslag

Mens vi venter på den endelige udformning af den nye censorbekendtgørelse har Censorforeningens bestyrelse fået optaget et indlæg på Altinget. Her udtrykker bestyrelsen sin bekymring om en række aspekter i det fremlagte forslag, der vil gøre armslængden til institutionerne meget kortere, end den er i dag.

Bekendtgørelsesforslaget og høringssvar kan læses på Høringsportalen.