Censorforeningens medlemmer

 • Afrika områdestudier
 • Antropologi
 • Arkæologi, Oltids- og kulturarvsstudier
 • Audiologopædi og Sprogpsykologi
 • Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab
 • Dansevidenskab, Dramaturgi, Teatervidenskab og Performance studier
 • Dansk
 • Datalogi
 • De Juridiske Uddannelser
 • De Sprogvidenskabelige og Kognitive fag
 • Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse
 • Engelsk
 • De Erhvervsøkonomi Censorkorps
 • Filosofi
 • Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser
 • Fransk
 • Fysik og Astronomi
 • Generel Pædagogik
 • Geografi
 • Geologi
 • Historie
 • Idehistorie
 • Idræt
 • Informationsteknologi og Interaktive medier
 • Internationale- og Europæiskestudier
 • Italiensk
 • Journalistik
 • Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde
 • Klinisk Biomekanik
 • Kommunikation og Oplevelsesdesign
 • Kultur-, Æstetik- og Litteraturstudier
 • Kunsthistorie, Visuel og Materiel kultur
 • Lægeuddannelsen
 • Masteruddannelsen i Konfliktmægling
 • Masteruddannelsen ved DPU
 • Musikvidenskab, -didaktik og -terapi
 • Politik, Samfund og Globale forhold
 • Psykologi
 • Religion
 • Retorik
 • Sociologi
 • Spansk
 • Sprogbaserede områdestudier
 • Statskundskab/Samfundsfag
 • Tandlægeuddannelserne i Danmark
 • TekSam - Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning
 • Teologi
 • Uddannelsesvidenskab, Gymnasiepædagogik og Læring
 • Økonomi